AKTbladet har også en hjemmeside, den finder du her: www.aktbladet.dk

tirsdag den 14. maj 2013

SEMINAR OG BOGRECEPTION: DYNAMISK ASSESSMENT SOM PSYKOLOGISK-PÆDAGOGISK REDSKAB

Kan man hæve niveauet markant for et barn med svære indlæringsvanskeligheder? Hvordan målretter man en indsats? Hvordan skaber man varige forandringer for børn med kognitive handicap?

Dato: mandag d. 27. maj 2013
Tid: 14:30-16:30
Sted: Auditorium D169, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV.


Kan man hæve niveauet markant for et barn med svære indlæringsvanskeligheder? Hvordan målretter man en indsats? Hvordan skaber man varige forandringer for børn med kognitive handicap?De spørgsmål tages op i ny bog om Dynamisk assessment, der også præsenterer den israelske professor Reuven Feuersteins særligt udviklede metode ’Learning Propensity Assessment Device (LPAD)’. Den gør op med den traditionelle forståelse af intelligensbegrebet som en fast uforanderlig størrelse, der kan måles og bruges til forudsigelser om børns fremtidige præstationer, og peger på at det er muligt at intervenere i udviklingen af dets kognitive evner.Ved seminaret vil Lars Røgilds, Grethe Damon og Louise Bøttcher præsentere nogle af bogens konklusioner og nye perspektiver på indsatsen for børn med svære indlæringsvanskeligheder.

Seminaret er arrangeret af forskningsprogrammet  Social- og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer (SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og henvender sig til alle interesserede indsatsen for børn med indlæringsvanskeligheder.Efter seminaret er forlaget vært for en mindre reception for bogen.Det også er også muligt at købe bogen til nedsat særpris ved arrangementet.

Læs mere om bogen ”Dynamisk assessment som psykologiskpædagogisk redskab” hos Dansk Psykologisk Forlag

Program

14.30 til 15.00: Indledende præsentation af Dynamisk assessment som teori og metode med filmklip fra film om Feuerstein ved Lars Røgilds

15.00 til 15.30: Ligheder og forskelle i forhold til gængs psykologisk testning, anvendelsesmuligheder for dynamisk assessment ved Grethe Damon

15.30 til 16.00: Kulturhistorisk teoriforankring og relevansen af det dialektisk/dynamisk perspektiv som et blik på læringspotentialet hos børn med hjerneskader ved Louise Bøttcher

16.00 til 16.30: Reception i D170

Tilmelding:Deltagelse i arrangementet er gratis, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.