AKTbladet har også en hjemmeside, den finder du her: www.aktbladet.dk

torsdag den 27. september 2012

Så er AKTblad nummer 124 udkommet – september-nummeret.------------------------------------------------
Bladet indeholder:
· Redaktørens spalte
· Indhold
· Abonnement                             
· Mere viden om diagnoser
            Af Tine Basse Fisker
· Kurser, konferencer, seminarer m.m.
            *Konference: En skole i særklasse – visioner for folkeskolens fremtid.
                      *Kursus: Coaching af unge.
                      *Kursus: MENTALISERING  i mødet med udsatte børn og unge
                      *Konference/messe: Skolerigsdag 2013. Kode til læring - SR13.
· Inklusion styrker alle børns læring og udvikling
· Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb
· Kære AKTblad - Jeg har et lille problem….                
· Sociale lege nummer 23         
            Helikopteren
· Om bøger med videre
1. Bevar roen - En metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD. Af Charlotte Andersen
2. Dialog i skolens vejledningsarbejde. Coaching for AKT-vejledere og andre ressourcepersoner. Af Jette Skeem.
· Sådn´ gør vi det hos os
                 Sådan skriver Munkegårdsskolen, Gentofte Kommune om AKT på sin            hjemmeside.
· Klip
· Det stod i avisen
· Kalenderen
· Månedens refleksion

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.