AKTbladet har også en hjemmeside, den finder du her: www.aktbladet.dk

fredag den 14. oktober 2011

Psykologiske konsekvenser af svær overvægt hos teenagere


Unge med svær overvægt er en udsat gruppe, hvad angår de psykosociale konsekvenser af deres overvægt. Jo ældre børn med svær overvægt bliver, jo sværere får de det med deres overvægt. Unge med svær overvægt har dårlig livskvalitet, store sociale problemer, alvorlige følelsesmæssige problemer og en negativ kropsopfattelse. Problemer, som bl.a. kan medføre en negativ forventning til egen skolegang samt kortere skolegang og lavere fremtidig jobstatus end normalvægtige jævnaldrendes.
På trods af problemernes sværhedsgrad får de ikke et tilfredsstillende behandlingstilbud. Læs mere i Ugeskrift for Læger: http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2011/25/pdf/VP10100390.pdf

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.